Pozdravna riječ

2012-12-27 22:29

Zalažem se:

- da se smanji razina nezaposlenosti

- da zaposleni imaju primanja s kojima mogu uzdržavati obitelj

- da umirovljenici mogu živjeti od svojih mirovina

- da zdravstvena zaštita bude brza i jeftinija

- da školovanje bude besplatno

- da su svi građani pred zakonom jednaki

- da sudski postupci kraće traju

- da se potiče proizvodnja raznih dobara u RH

- da se poljoprivrednicima omogući proizvodnja hrane

- da se posveti veća briga zaštiti okoliša

- da se potiče natalitet

- da se cijeni prošlost, a gradi bolja budućnost

 

Sve navedeno mogli smo ostvariti da su političari bili odgovorni, da su imali dalekosežne vizije, da su bili velikodušni, solidarni, dobronamjerni, da nisu mislili samo na sebe i da su bili moralni.