Predaja peticije Vladi RH : članak iz novina i tekst peticije

2013-01-08 10:30

Tekst peticije

UGRUGA STANARA GRADA VELIKE GORICE
K.S.Tomaševića 2
10410 VELIKA GORICA
Br.7500/1-2009
Kontakt:099/5077757
Velika Gorica, 20.02.2009. godine
                                                                                             VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                               Potpredsjednica Vlade i ministrica  obitelji,
                                                                               branitelja i međugeneracijske solidarnosti
                                                                                                Jadranka Kosor, dipl.iur.
                                                                                                  10000 Z A G R E B
                                                                                                Trg Svetog Marka br.2

Poštovana,
Mi, građani Grada Velike Gorice koji smo izravno pogođeni neopravdanom i neutemeljenom Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 19. prosinca 2008. godine o drastičnom povećanju cijene isporuke toplinske energije za Grad Veliku Goricu, ovim putem iskazujemo svoje nezadovoljstvo ukazujući na navedeni problem i tražimo:

1. Da Vlada Republike Hrvatske odmah izmjeni Odluku o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za Grad Veliku Goricu, radi netočno utvrđenog činjeničnog stanja od strane HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb, oko isporuke toplinske energije građanima Velike Gorice.

2. Da se tom izmjenom cijena toplinske energije izjednači s cijenom toplinske energije  u Gradu Zagrebu.

3. Da HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb točno i objektivno informira Vladu RH oko isporuke toplinske energije građanima Grada Velike Gorice.

4. Da se osnuje stručno povjerenstvo od predstavnika HEP-a Toplinarstvo d.o.o. Zagreb, predstavnika Grada Velike Gorice i predstavnika stanara, koje će zajednički utvrđivati sve relevantne podatke oko isporuke toplinske energije građanima Grada Velike Gorice.

5. Da se Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice aktivnije uključi u rješavanje ovog problema u pregovorima s Vladom RH i  HEP-Toplinarstvom d.o.o. Zagreb.

Ističemo, da će građani Grada Velike Gorice poduzimati razne zakonom dopuštene oblike građanskog neposluha sve dok ovaj vrlo velik i socijalno osjetljiv problem ne bude riješen na zadovoljavajući način.

Prilog: Peticija građana Grada Velike Gorice

Dostavljeno:
1. HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb, Miševačka 15A
2. Grad Velika Gorica, Gradsko poglavarstvo Trg Kralja Tomislava 34, Vel. Gorica

                                                                                                          Predsjednik udruge stanara
                                                                                                               Grada Velike Gorice
                                                                                                                    Mato Perković